[Hình ảnh]Bật dữ liệu điện thoại

938

2

2016-06-27 17:30

Show all posts
Edited by thanhtamydk at 2016-06-27 15:04

Em đang dùng MX4 pro ạ, mà không hiểu sao không bật được dữ liệu mạng của sim. Ai biết cách sửa chỉ giúp e với ạ.
S60627-163331.jpg