[Thảo luận]Khắc phục tình trạng Google Installer 4.4.6 quay đều

4411

1

2018-11-03 13:50

Show all posts
Edited by thieninox at 2018-11-03 17:27
GMS Installer hiện nay đang gây ức chế người dùng:
- GMS trên App store: hiện đang là phiên bản 4.3.6, đang gặp tình trạng cài đặt phát thành công, nhưng thiếu nhiều dịch vụ đồng bộ như danh bạ, ...
- GMS fix lỗi trên là phiên bản 4.4.6, lại gặp tình trạng quay hoài ko ngừng ở bước Google Framework, không thể hoàn thành.

Link tải GMS 4.4.6:
https://drive.google.com/open?id=1ZecVMLrpRyP81RGw_sgJ8S2Sq-s8qX2T
Cách khắc phục:
1. Dùng GMS cũ unistall hết Google Sevice, Play Store
2. Cài đặt > All apps > Gỡ GMS cũ, kiểm tra xem Google service, Play Store đã gỡ chưa, nếu chưa thì gỡ luôn
3. Tải GMS 4.4.6, cài đặt (chưa cho chạy)
4. Cấp quyền cho GMS: Vào Cài đặt > Apps > All App > GMS Installer > Permissions > Allow tất cả
5. Chạy GMS, nhấn nút Install hoặc Repair, khi tới 76% như trên kia rồi đứng thì thoát ra ngoài
6. Cài đặt Google Service: Dùng quản lý Files > All Files > googleinstaller > Chạy file googleService để cài đặt
7. Cài đặt Play Store: như trên, chạy file googleStore để cài đặt
8. Cấp quyền cho Google Service: Vào Cài đặt > Apps > All App > Google Play Service > Permissions > Allow tất cả
9. Chạy Play Store >> Thưởng thức thành quả!

Chúc bạn thành công!