[Thảo luận]Cần hỗ trợ Pro 7 - H

285

0

2018-10-05 00:11

Show all posts
Dạ máy em chỉ có tiếng Anh với tiếng Trung thôi ạ
Có cách nào cài sang tiếng Việt không ạ?
Em không biết nhiều về công nghệ nên về rom thì mù tịt
Mong các Bác chỉ giáo, hỗ trợ, dịch vụ?


43075329_277065289814973_4826778349978255360_n.jpg
43074490_435267340330667_9072415438322794496_n.jpg
43078621_1953505744741401_676346693582585856_n.jpg
43112342_2173346019604484_2948160934608109568_n.jpg
43122197_2224290814484702_2310675397177507840_n.jpg
43141137_747659315570830_316032485437734912_n.jpg