[Flyme]Phiên bản Flyme OS 6.1.4.7A Việt hóa cho M6 Note

1242

3

2018-05-08 15:49

Show all posts
Edited by quangdiep at 2018-05-08 15:55

S80508-14511899.jpg S80508-14513129.jpg S80508-14512430.jpg  Phiên bản 6.1.4.7.A Việt hóa by quangdiep
-Xóa app rác
-Thêm CH Play
-Logo khởi động quốc tế
-Fix TWRP

Hướng dẫn flash rom
-Yêu cầu máy đang ở bản 6A đã cài TWRP
-Sử dụng TWRP để flash rom

DOWNLOAD
http://123link.pw/yIyv

Xem clip hướng dẫn tại
https://www.youtube.com/watch?v=ncEfF8zOfUw