[Flyme]Lỗi kết nối giữa điện thoại và flyme account

474

2

2017-07-02 11:20

Show all posts
Máy của mình kết nối với tài khoản flyme trên điện thoại thành công rồi. Nhưng khi đăng nhập trên trang chủ https://cloud.flyme.cn/browser/main.jsp thì máy báo như trên. Mong sớm được giúp đỡ.
Capture.PNG