[Flyme]ROM di chuyển của LG (với Flyme 6)

408

1

2017-06-13 19:38

Show all posts
ROM di động LG


Optimus G Pro
Phiên bản mới nhất của Hệ điều hành
Flyme 5.1.12.23R beta


G2
Phiên bản mới nhất của Hệ điều hành
Flyme 6.7.6.5R beta


G3
Phiên bản mới nhất của Hệ điều hành
Flyme 6.7.6.5R beta