[Thảo luận]Tìm hiểu về chức năng Smart touch trên Flyme .

1627

0

2016-03-13 01:36

Show all posts
Edited by Quang_Huynh at 2016-03-12 23:09

Với  những smart phone màn hình lớn, rất khó để bạnđiều khiển điện thoại bằng một tay . Làm sao có thể vuốt xuống từ cạnh trên hoặc phía dưới màn hình với chỉ một tay ?

Bài này giới thiệu chức năng Smart touch trên Flyme, chúng ta cùng tìm hiểu :

Cách mở chức năng Smart touch nhanh .
Trên thanh trạng thái, bạn có thể nhanh chóng mở hoặc đóng chức năng Smart touch. Sau khi chức năng này được mở, một nút trắng mờ sẽ được hiển thị trên màn hình đó là nút Smart touch. Bạn có thể nhấn giữ và di chuyển nút smarttouch tới vị trí khác .

1.png
Chạm vào nút smart touch để quay lại màn hình được hiển thị trước đó .

Nút Smart có thể nằm ở bất cứ đâu, bạn có thể chạm vào nó để quay lại màn hình đã được hiển thị trước đó .
2.png
Vuốt nhẹ lên để quay lại mànhình chính .

Nút smart touch cũng có thể giúp bạn quay về màn hình chính khi bạn đang sử dụng một ứng dụng, ngoài nút Home .

3.png
Chạm 2 lần hoặc vuốt xuống để hiển thị bảng thanh thông báo nhanh .

Nếu bạn không thể chạm vào phía trên màn hình để vuốt xuống khi sử dụng một tay, bạn có thể nhấn 2 lần hoặc vuốt xuống nút smart touch để hiển thị thanh thông báo .

4.png
5.png
Vuốt qua trái hoặc phải để chuyển đổi giữa các ứng dụng đang chạy .

Bạn có thể thường chuyển đổi giữa các ứng dụng. Bạn có thể vuốt nút smart touch qua trái hoặc phải để dể dàng thay đổi giữa các ứng dụng đang chạy .

6.png