[Thông báo]không có cập nhật ota flyme 5.1.12.0G meizu m3 note

1783

4

2016-12-29 14:51

Show all posts
Edited by n_xuanhuu2016 at 2016-12-29 12:24


TÔI Ở VIỆT NAM

đang chờ cập nhật OTA flyme 5.1.12.0G Meizu m3 lưu ý
hiện tôi đang ở phiên bản flyme 5.1.3.4G trên m3 note.Tôi đang chờ bản cập nhật OTA cho m3 lưu ý của tôi Diễn đàn flyme 5.1.12.0G
   mong được phản hồi từ diễn đàn Meizu

flyme 501.3.4G meizu m3 note

flyme 501.3.4G meizu m3 note