[Thảo luận]NHẬN GIẢI QUYẾT TẤT CẢ CÁC VẤN ĐỀ MEIZU

235

3

2018-09-22 15:33

Show all posts
Anh em gặp các trường hợp sau hãy liên hệ mình:
- Cần cài Rom quốc tế có tiếng Việt
- Bị treo logo
- Dead boot, brick, không lên gì
- Mất IMEI
- Quên mật khẩu khoá máy
- Quên mật khẩu tài khoản flyme
- Quên tài khoản Gmail nên không vào được máy sau khi khôi phục cài đặt gốc
- Máy bị lỗi treo, đơ, hay bất kỳ lỗi gì khác liên quan đến phần mềm

Call: 01655.141.141
Facebook: www.facebook.com/nguyenle.huu.5

https://nhattao.cdnforo.com/data/attachment-files/2018/09/11178890_40932353_1652710161499741_2330303221626568704_n.jpg
https://nhattao.cdnforo.com/data/attachment-files/2018/09/11178889_40748096_1652710178166406_9188544533598568448_n.jpg