Meizu MX6

186

0

2018-09-14 16:41

Show all posts
Mong có bản cập nhật mơi cho Meizu MX6. Ban này có một số lỗi, như WIFI kết nôi yếu. Khi tăt màn hinh, mơ lên bị mát kết nối, va thương xuyen bị mat kêt nôi đot ngôt.