[Thảo luận]HELP. Flyme account lock

300

0

2017-12-11 13:04

Show all posts
Như trên con M5 note của mình sau khi hard reset thì bị khóa lại bằng sdt của mình, nhưng khi lên trang https://i.in.meizu.com/forgetpwd để lấy lại MK khi nhập thông tin sdt (đã +84 chọn VN) thì nó báo lại là tài khoản không tồn tại.
Có AE nào dính phải trường hợp như mình không? Nếu có làm qua thì chia sẻ cho mình giải pháp với.
Tks
IMG_20171211_115445.jpg