[Thảo luận]Cách khóa máy meizu bằng tài khoản flyme

1672

3

2016-08-24 10:35

Show all posts
Có ai biết cách khóa máy bằng tài khoản flyme không giúp em với. Em bị mất máy mà đăng nhập vào tài khoản flyme.cn mà không thấy chỗ khóa máy và xóa dữ liệu ở đâu cả?????