[Thảo luận]Khắc phục tình trạng lỗi Google của M3s

2419

0

2018-12-10 21:08

Show all posts
Edited by thieninox at 2018-12-10 20:10

- Tất nhiên là chưa có cách nào, cho đến khi Meizu sửa lỗi
- Vậy, chúng ta nên làm gì?- Tìm các dịch vụ khác thay thế cho Google

Apkpure thay thế CH Play
Link tải:
https://m.apkpure.com/vn/apkpure-app.html?icn=aegon&ici=text_home-m


OgYoutube thay thế YouTube
Link tải:
https://www.official-plus.com/Download/OGYouTube-Latest-Version
App hỗ trợ:
https://www.official-plus.com/Download/MicroG-Latest-Version
• Cài cả 2 file trên


Here thay thế Gmap
Tải bằng Apkpure