[Thảo luận]Làm thế nào để thêm lyrics vào file mp3 ????

2413

1

2016-03-18 21:35

Show all posts
Có ai biết cách thêm lyrics vào file mp3 để có thể hiển thị trong trình chơi nhạc của đt meizu không? lyrics mình thêm vào file mp3 bằng phần mềm mp3tag không hiển thị được trong trình chơi nhạc của đt meizu. trên đt cũng chỉ có thể sửa thông tin về tên bài hát, album, ca sĩ với cover art mà không thể add lyrics. vậy có ai biết cách giải quyết chuyện này không? mình xin cảm ơn.
eb5f7b96f06990e6f22bf108f9990b95.jpg
05acc89a919ae65fb41d127d30173a55.jpg