[Flyme]「Luôn Cập Nhật」Các App Mặc Định Của Meizu File Apk

13876

63

2017-02-01 12:53

Show all posts
Edited by Triet_Minh_Tran at 2017-02-01 11:59

Dưới đây là tất cả các gói ứng dụng mặc định Meizu từ mới nhất Flyme 5.1.11.0G.
Bạn có thể sử dụng các app trên cho mọi điện thoại của meizu kể cả rom quốc tế hay rom nội địa Trung Quốc.
App Store [English]


Download
App Store.zip (1.91 MB, Downloads: 3319)Trình Duyệt


Download
Browser.zip (12.43 MB, Downloads: 1697)
Sao lưu Và Khôi PhụcDownload
Backup and Restore.zip (2.9 MB, Downloads: 926)
Trung tâm người dùng


Download
User Centre.zip (3.04 MB, Downloads: 876)
Đồng Hồ


Download
Clock.zip (2.55 MB, Downloads: 472)
Máy Tính


Download
Calculator.zip (2.57 MB, Downloads: 337)
Lịch


Download
Calendar.zip (3.85 MB, Downloads: 340)
Camera


Download
Camera.zip (7.68 MB, Downloads: 1762)
Quảng Lý File

Download
Files.zip (2.91 MB, Downloads: 574)
Thư Viện Ảnh


Download
Gallery.zip (11.95 MB, Downloads: 746)
Flyme Launcher


Download

System Launcher.zip (1.75 MB, Downloads: 1411)


Hot Apps


Download
Hidden content Hot Apps v2.0.1.zip (6.3 MB, Downloads: 1268)
Tin Nhắn


Download
Hidden content Messages.zip (14.13 MB, Downloads: 523)
Music


Download
Hidden content Music.zip (7.19 MB, Downloads: 976)
Điện Thoại


Download
Phone.zip (8.15 MB, Downloads: 572)
Cài Đặt


Download
Settings.zip (12.93 MB, Downloads: 603)
Vẽ


Download
Painter.zip (6.41 MB, Downloads: 1192)
Ghi Chú


Download
Notes.zip (5.49 MB, Downloads: 198)
Bàn Phím Mặc Định


Download
System Keyboard.zip (15.71 MB, Downloads: 840)
Package Installer


Download
Package Installer.zip (2.35 MB, Downloads: 621)
Ghi Âm

Download
Recorder.zip (2.17 MB, Downloads: 196)
Tìm Kiếm


Download
Search (Global).zip (3.96 MB, Downloads: 913)
Hộp Công Cụ


Download
Toolbox.zip (3.11 MB, Downloads: 428)
Themes


Download
Themes.zip (13.83 MB, Downloads: 1231)Thời Tiết


Download
Weather.zip (5.3 MB, Downloads: 1270)
Security

Download
Security.zip (9.74 MB, Downloads: 744)