[Thảo luận]giao diện cài đặt trên flyme 4.5

1292

2

2016-02-11 02:45

Show all posts
Edited by Quang_Huynh at 2016-03-05 10:12

có bạn nào giống mình k chứ bản thân mình thích giao diện cài đặt,file,thư viện trên 4,5 hơn. Nhìn nó đặc trưng và khác biệt hơn trên 5,0. Trên 5,0 nhìn bình thường quá, nhạt nhẽo, chung chung,.........