[Thông báo]Làm thế nào để thay đổi ảnh đại diện của bạn trong diễn đàn Flyme ?

3684

5

2016-01-26 14:44

Show all posts
Các bạn thành viên muốn thay đổi ảnh đại diệncủa mình, các bạn truy cập vào đường link member.meizu.com và làm theo các bướcsau để thay đổi :

1.     Truy cập vào link http://member.meizu.com

2.    Đăng nhập tài khoản của bạn .
095236konwfbd22qbrr7aq.png

3.    Click vào dòng chữ bên trái đểchọn hình ảnh
095320nnnvkfff4k4eqvoe.png

4.    Chọn hình ảnh bạn muốn thay đổi,và chọn save để lưu thay đổi .

095325e80z1koe1e8wqxsu.png

5.    Hoàn thành, bạn đã có ảnh đạidiện mới .